Skip to content

Bouwtoezicht

Het werk van de bouwkundig opzichter is niet alleen het bewaken van de kwaliteit en voortgang. Het controleren van tekenwerk van architect, adviseurs en productietekeningen; het keuren van materialen, op de bouwplaats of in de fabriek. Toetsing van alle wettelijke voorschriften. Deelname aan bouwvergaderingen, werkbesprekingen en alle andere voorkomende overleggen met stakeholders. Pro-actief, signalerend en inventief. Alleen met toezicht op de uitvoering zorgt u dat problemen worde voorkomen wanneer de kwaliteit letterlijk wordt gemaakt.

Bouwadvies

Dietvorst Bouw-Advies verzorgt bouwadvies, bouwkundig tekenwerk, aanvragen van vergunningen, adviezen en berekeningen in het kader van het Bouwbesluit, Stabu-bestek, technische omschrijvingen, V&G-plan ontwerpfase en MJOB/MJOP. Ieder bouwkundig plan is uniek en gebaat bij maatwerk. Dietvorst Bouw-Advies bestaat uit een ervaren bouwkundig team, waarop u kunt vertrouwen voor deskundig bouwadvies.

Bouwmanagement

Als directievoerder verzorgen we de algemene leiding bij bouwprojecten en houden we toezicht op de naleving van de contractstukken en belangen van onze opdrachtgevers. Sturing geven aan de architect, adviseurs en aannemers. Aanspreekpunt voor alle stakeholders, het voorzitten van bouwvergaderingen, controle op financiën. Slechts enkel voorbeelden van het takenpakket van een directievoerder.